เปิดประสบการณ์แห่งจินตนาการและการเรียนรู้

Kid’s Club…Wonderful World บ้านกิจกรรมสำหรับเด็ก
 
คลับแสนสนุกที่เปิดให้บริการพิเศษสำหรับคุณหนู ๆ เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมความคิดสรรค์และต่อเติมจินตนาการอย่างครบครัน ทั้งมุมดูหนัง เล่นเกมส์ พร้อมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ

กิจกรรมต่างๆสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างจินตนาการของคุณหนู อาทิเช่น กิจกรรมงานฝีมือ กิจกรรมทำคุกกี้ โดยในทุกๆวันกิจกรรมจะแตกต่างกันไป คุณหนูๆจะได้รับการดูแลโดยพี่ๆมืออาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง ไม่เพียงแต่คุณหนูๆที่สามารถใช้บริการที่นี่ได้ ผู้ปกครองทุกท่านยังสามารถเข้ามาพักผ่อนพร้อมทำกิจกรรมกับลูกน้อยได้อีกด้วย